Selecteer een pagina

Corona maatregelen voor ZZP’ers

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent het pakket aan maatregelen die de overheid heeft aangekondigd en die specifiek voor ZZP’ers van toepassing zijn.
Deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt.
 

 Laatste update: 28-03-2020 7.26u

Infographic Noodmaatregelen voor zelfstandig ondernemers

Presentatie 20-03-2020 “Hoe kom ik als ZZP’er de coronacrisis door?”

Veelgestelde vragen

Ik ben ZZP'er en kom in de financiële problemen doordat mijn werkzaamheden stil liggen. Waar heb ik recht op?

Voor ondernemers (ZZP’ers én MKB’ers) met een gezond bedrijf, komt er een tijdelijke inkomensondersteuning. Deze inkomensondersteuning is gebaseerd op de al bestaande bijstandsuitkering, maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van € 4.000?

Voor ondernemers waarbij hun omzet geheel of nagenoeg geheel is weggevallen door de overheidsmaatregelen is deze éénmalige inkomensondersteuning met een vast bedrag bedoeld. Denk aan de horeca en evenementenbranche. Maar ook bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen hebben moet staken, vanwege de 1,5 meter afstandseis. Denk aan schoonheidssalons e.d. Eis is wel dat het om bedrijven gaat met een fysieke salon/werkruimte buiten de privéwoning.
De exacte voorwaarden en de te nemen stappen voor het aanvragen van deze ondersteuning zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie direct aangepast.

Ontvang ik van mijn arbeidongeschiktheidsverzekering een vergoeding omdat ik niet kan werken?

Jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als je dus ziek bent geworden door het coronavirus en hierdoor niet kunt werken, heb je mogelijk recht op een uitkering.
Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken of uit voorzorg in quarantaine zit, dekt de arbeidsongeschiktheidsverzekering dit niet.

De Gemeente vraagt om een bewijs van de "zelfstandigenaftrek", hoe toon ik dat aan?

Met een oude belastingaangifte 2018 of 2019 waarin de zelfstandigenaftrek wordt toegepast kun je aantonen dat je jaarlijks aan de ureneis voldoet en daardoor dus recht hebt op de zelfstandigenaftrek.

Ben je pas in 2019 gestart? Stuur dan een urenregistratie mee van de afgelopen maanden dat je werkzaam bent geweest. Gemiddeld moet je hierbij uitkomen op minimaal 24 uur per week werken aan of in je bedrijf.

Steunmaatregelen voor ZZP’ers

Inkomensondersteuning voor ZZP'ers

Er komt een extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een gezond en levensvatbaar bedrijf. Deze tijdelijke Bbz-ondersteuning is voor zzp’ers die door de coronacrisis in financiële problemen terecht zijn gekomen. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020. Je vraagt deze ondersteuning aan bij de gemeente waar je woont en bij hetzelfde loket als waar je bijstand aan zou vragen.

De regeling bestaat uit:

 • Inkomensondersteuning, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie is dit tot maximaal ca. € 1.500 per maand (netto). Dit hoef je niet terug te betalen en er is geen vermogens- of partnertoets.
  en/of
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening moet je wel terugbetalen, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. Er wordt een lager rentepercentage berekend dan nu in de Bbz geldt.

Versnelde procedure voor zzp’ers
Binnen 4 weken krijg je voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Lukt dat door drukte niet, dan kan de gemeente met voorschotten werken.

Voorwaarden extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers
Je kunt de extra Bbz-ondersteuning aanvragen bij de gemeente waar je woont als je vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen.

Verder gelden de volgende eisen:

 • je bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • je woont en verblijft rechtmatig in Nederland
 • je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • je bedrijf of zelfstandig beroep oefen je uit in Nederland
 • je staat ingeschreven in het Handelsregister (KvK)
 • je bent vóór 1 januari 2020 gestart en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep)
 • je woont in de gemeente waar je de aanvraag doet

Extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers aanvragen

Je vraagt de extra Bbz-ondersteuning voor zzp’ers aan bij de gemeente waar je woont. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie. Momenteel zijn de gemeentes druk bezig om deze regeling in gang te zetten en kan het zijn dan ze jouw aanvraag nu nog niet in behandeling kunnen nemen. Heb hier dus geduld mee.

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als je pas in mei in de financiële problemen komt kun je op dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning bij jouw gemeente.

Meer informatie is te vinden op de volgende sites: