Selecteer een pagina

Nog een week of vier te gaan en het jaar zit erop. Misschien heb je plannen om nog wat grotere investeringen te doen voor je zzp-bedrijf. Maar doe je die nog in 2020 of wacht je tot na de jaarwisseling?

Soms is het verstandig om investeringen in één boekingsjaar samen te laten vallen. Dat geldt voor investeringen vanaf  €450.

Kleinschaligheidsinvestering (KIA)
De KIA is een voordeel waar je gebruik van kunt maken als je investeringen hebt gedaan. Iedere investering die groter is dan € 450 telt mee.

Is het totaal van die investeringen meer dan € 2.401? Dan mag je in 2020 28% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst.

Wat bespaar je?
Stel, je bent fotograaf.. Je kocht in 2020 al een nieuwe laptop van € 2.238,50 met muis, los toetsenbord en schermverhoger om arbo-verantwoord te kunnen werken. Net niet genoeg voor de KIA. Maar je bent ook van plan om een nieuwe printer te kopen voor je foto-afdrukken. Koop je die nog in 2020, dan kost die jou (inclusief inktpatronen) € 455.Totaal is je investering € 2.694. Omdat je nu wel voldoet aan de voorwaarden voor de KIA, heb je recht op een extra aftrekpost van 28% van € 2.694.

Bij een belastingtarief van 37,35% heb je € 1.007 bespaard.

Waar moet je op letten?

Moment juridische aankoop en moment ingebruikname in hetzelfde jaar

Voor de investeringsaftrek telt het moment waarop het bedrijfsmiddel in je onderneming in gebruik is genomen. Wanneer je in 2020 nog een offerte accepteert, koopovereenkomst ondertekent of meteen betaalt bij aankoop, én je neemt het bedrijfsmiddel uiterlijk 31 december 2020 in gebruik, dan kun je de KIA claimen.

Wat is een bedrijfsmiddel
Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt (dus niet verbruikt) in je onderneming. Je zet deze op je balans en schrijft erop af gedurende de levensduur van het bedrijfsmiddel. Duidelijke voorbeeld is een computer (afschrijving in 5 jaar). 

Het mogen voor de KIA ook tweedehands bedrijfsmiddelen zijn. Er zijn wat uitzonderingen, bijvoorbeeld de auto van de zaak. Daarom kun je geen KIA vragen.

Minimum bedragen
Alleen bedrijfsmiddelen die meer dan € 450 kosten, tellen mee.
Het totaal bedrag van de investeringen moet meer dan €  2.401 zijn.

Er zijn wat uitzonderingen
Voor zzp’ers is de belangrijkste uitzondering dat de KIA niet geldt voor bedrijfsmiddelen die je inbrengt vanuit privé. Koop de investering dus op naam van je bedrijf en via de bankrekening van je bedrijf. Dan kan daar geen twijfel over bestaan.

  • Samentellen van bedragen
    Sommige kleine investeringen kun je samentellen. De belastingdienst oordeelt of dat geoorloofd is, maar het gaat om een logische samenhang. Je kunt waarschijnlijk zelf wel inschatten of de belastingdienst daarmee akkoord gaat. En twijfel je: dan kun je bellen naar de belastingtelefoon of zekerheid vooraf op papier vragen.

    Een voorbeeld van investeringen die je mag samentellen tot 1 bedrijfsmiddel:
    een computer van € 350 met een beeldscherm van  € 150, een muis van € 15 en een toetsenbord van € 25. Samen is dat één investering van 540, die dus in aanmerking komt voor de KIA.

  • Bedrag in- of exclusief BTW?
    Kun je de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt je voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt je geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan ga je uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Desinvesteringsbijtelling

Als je op een gegeven moment je onderneming stopt, kan het zijn dat je (een deel van) de genoten investeringsaftrek moet terugbetalen. Staak je niet binnen de afschrijvingsduur van het bedrijfsmiddel, dan heb je daar geen last van.

Deze informatie geldt voor eenmanszaken. Voor samenwerkingsverbanden gelden toerekeningsregels. 
In dit artikel zijn de voorwaarden samengevat, zoals die voor het overgrote deel van de kleine ondernemers van belang zijn. Er gelden voor grotere investeringsbedragen andere regels. Check zo nodig voor alle voorwaarden de website van de Belastingdienst.

Er bestaat ook een Milieu-, een Energie-investeringsaftrek en een VAMIL regeling. Deze heb ik hier niet behandeld.